Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Magazin

Intervju

Digitalizacija u sektoru energetike

Kako digitalizacija utiče na sektor energetike, kakvi su trendovi u ovom sektoru, na koji način ona doprinosi povećanju fleksibilnosti i radu energetskog sistema, približiće Petar Šainović direktor divizije Energija i gas, Siemens Srbija
Datum: 12/10/2018

Digitalizacija u sektoru energetike

Foto Nedeljnik

Digitalizacija svakodnevno menja naše živote, ali i sve oblasti našeg društva - od industrije, zdravstva, do energetike. Kompanija Siemens, jedna od najvećih svetskih kompanija sa tradicijom dugom 170 godina, vođena inovacijama, što ju je i učinilo održivom i uspešnom toliko decenija, jasno je identifikovala digitalizaciju kao jedan od najvećih pogona privrednog rasta u budućnosti.

Kako digitalizacija utiče na sektor energetike, kakvi su trendovi u ovom sektoru, na koji način ona doprinosi povećanju fleksibilnosti i radu energetskog sistema, približiće nam naš sagovornik Petar Šainović, direktor divizije Energija i gas (Power & Gas) u kompaniji Siemens Srbija.

 

Digitalizacija je ključan pojam u poslednje vreme. Iako ga veoma često koristimo, njegova definicija se razlikuje? Šta ona predstavlja iz vaše perspektive?

Uopšteno rečeno, digitalizacija predstavlja pretvaranje ogromne količine podataka u pametne podatke - from big data to smart data. Moderne tehnologije omogućavaju doskoro nezamislivu dostupnost i protok podataka. Postoji jedno istraživanje koje dolazi do zaključka da današnji čovek za dan primi količinu informacija koju je pre 100 godina primio za ceo život! Nisam siguran koliko je to tačno ali se svakako broj podataka koje primamo na dnevnom nivou stalno uvećava.

Samo prikupljanje podataka danas je neuporedivo lakše korišćenjem najnovijih tehničkih dostignuća i metoda, a da ne govorimo o njihovoj distribuciji. Upravo je šansa za ubrzani razvoj celokupne privrede i društva u budućem periodu u konverziji podataka u pametne podatke koji omogućavaju stvaranje dodatne vrednosti. Nešto poput parne mašine u industrijskoj revoluciji.

 

Možete li nam malo bliže reći šta digitalizacija predstavlja za vašu kompaniju?

Siemens je prepoznao značaj digitalizacije u praktično svim oblastima svog širokog delovanja i uticaja na društvo. To je ujedno prilika, ali i izazov za sve. Poruka našeg rukovodstva na globalnom nivou je da kompanija koja želi da ostane uspešna u eri digitalizacije mora da bude pokretač promena i inicijativa a nikako da se isključivo bavi prilagođavanjem. Mnogo ljudi ne zna da kompanija Siemens trenutno spada u deset najvećih softverskih kompanija na svetu. Siemens, kao svetski lider u energetici, industriji, saobraćaju i medicini, koristi bogata znanja u navedenim sektorima širom sveta kako bi pomogao svojim partnerima u prevazilaženju modernih izazova.

Ideja je da se kombinovanjem naučno-tehnoloških znanja sa poznavanjem poslovanja i procesa naših kupaca iz različitih industrija dođe do inovativnih digitalnih rešenja koja za cilj imaju stvaranje dodatne vrednosti kako za naše kupce tako i za društvo u celini.

Sa velikom sigurnošću tvrdim da naši kupci prepoznaju nove izazove i ulažu ogromne napore kako bi išli u korak sa vremenom. Raduje me činjenica da najveće kompanije u Srbiji, koje su ujedno i naši najveći partneri, pokazuju izuzetnu inicijativu za primenu digitalnih rešenja. Ovde prvenstveno mislim na EPS i NIS.

 

Interesantno bi bilo čuti malo konkretnije o saradnji Siemensa sa srpskim kompanijama u oblasti digitalizacije.

Potpuno sam uveren da Srbija ni najmanje ne zaostaje sa primenom digitalnih rešenja za zemljama u regionu, pa čak ni za najrazvijenijim zemljama, bar kada su u pitanju veliki energetski sistemi sa kojima moj tim i ja sarađujemo. Konkretnije, rukovodstvo i vodeći inženjeri EPS-a (najveće energetske kompanije u regionu) prate najnovije trendove iz oblasti digitalizacije i ulažu ogromne napore kako bi primenili najmodernija rešenja i time unapredili svoje poslovanje.

Konstantnom razmenom iskustava i znanja sa kompanijama koje su svetski lideri u energetici kao što je Siemens, koja često zahteva dodatno angažovanje (jer tekući poslovi ne mogu da čekaju), EPS razvija projekte koji našoj energetici obezbeđuju sigurnu budućnost. U ovom procesu Siemens je u Srbiji prepoznat kao partner, ne samo zbog iskustava kompanije na globalnom nivou, već prvenstveno zbog izuzetno kompetentnog lokalnog tima sastavljenog od vodećih stručnjaka iz svojih oblasti. Bez lokalnog prisustva i poznavanja specifičnosti i izazova sa kojima se susreću kupci u zemlji jednostavno nema uspešne saradnje. Želim da naglasim tesnu saradnju koju je kompanija Siemens razvila i sa lokalnim univerzitetima i institutima. Veoma sam ponosan na saradnju sa Institutom Mihajlo Pupin i Institutom Nikola Tesla. Od izuzetnog je značaja što je država prepoznala značaj digitalizacije kao pokretača ekonomije zemlje.

 

Koji su to izazovi u srpskoj energetici danas i kako konkretno Siemens doprinosi njihovom prevazilaženju? Kako je to povezano sa digitalizacijom?

Jedan od najvećih izazova je priprema postojećeg energetskog sistema (koji se prevashodno bazira na konvencionalnim termokapacitetima) za uvođenje energije iz obnovljivih izvora. Pod obnovljivim izvorima prvenstveno podrazumevam vetroelektrane čija je izgradnja u toku. Energija dobijena od vetra, kao čista energija, ima prednost u odnosu na energiju iz uglja u jednom energetskom sistemu.

Sa druge strane, proizvodnja ovakve energije veoma je nepredvidiva. Stoga su za stabilnost sistema neophodni bazni kapaciteti kao što su postojeće elektrane na ugalj. Osnovni izazov u proizvodnji električne energije jeste povećanje fleksibilnosti upravo baznih elektrana kako bi u kratkom roku reagovale na promenljivost proizvodnje iz obnovljivih izvora. Iskustva zapadnih zemalja, a naročito Nemačke, gde se energija vetra koristi u znatno većoj meri, pomažu nam da ovo prevaziđemo na najbolji mogući način - primenom digitalnih rešenja! Tako smo danas u stanju da obezbedimo optimalan i stabilan rad termobloka sa minimalnim opterećenjem od 40% što je neverovatno smanjenje sa dosadašnjeg minimuma od 60%. Dalje, povećava se brzina opterećenja i kontrolisanog rasterećenja termoblokova.

Još jedan veoma značajan izazov je smanjenje zagađenja životne sredine. Digitalna rešenja, pored toga što su veoma efikasna i već dokazana, zahtevaju neuporedivo manja finansijska ulaganja u poređenju sa konvencionalnim metodama smanjenja emisije (skupa rešenja koja zahtevaju dugoročan zastoj bloka) npr. azotnih oksida. Kako sada stvari stoje, sve strože ekološke zahteve koje nameće regulativa biće moguće ostvariti jedino kombinacijom konvencionalnih i digitalnih rešenja.

Navešću jedan konkretan primer: danas Siemens može „ući" u ložište kotla termoelektrane. Mi sada možemo da merimo distribuciju svih relevantnih veličina kao što su temperatura, vlaga, CO i O2 na različitim nivoima i tačkama unutar ložišta metodom mreže laserskog merenja. Donedavno je bilo moguće meriti ove veličine samo na zidu kotla. To nam daje mogućnost detaljne vizuelizacije i optimizacije sagorevanja pomoću digitalnih rešenja bez velikih ulaganja. Optimizacijom dalje povećavamo fleksibilnost i efikasnost rada bloka, dok smanjujemo emisiju štetnih materija. Dakle, više struje sa manje uglja uz smanjenje zagađenja (NOx, CO2) i povećanu fleksibilnost bez velikih finansijskih ulaganja! Eto demonstracije moći digitalizacije.

 

Za kraj, kako vidite budućnost poslovanja vaše divizije u Srbiji?

Izuzetni sam optimista. Posle mnogo godina stagnacije, svedoci smo velikih investicija u sektoru energetike. Grade se nove elektrane na ugalj, gas i vetar, modernizuju se postojeće, investira se u ekologiju... Tu jednostavno vidim značajan potencijal za Siemensove gasne i parne turbine ali i najmodernija digitalna rešenja. Naš lokalni tim raste iz godine u godinu i spremni smo da naša znanja ponudimo i na inostranim tržištima. Verujem da je izuzetna saradnja koju u Srbiji imamo sa Vladom, EPS-om i naučnim institucijama garant uspeha u prevazilaženju navedenih i ostalih izazova koji nas čekaju kada govorimo o proizvodnji električne energije kao osnove poslovanja divizije za koju sam zadužen u Siemensu Srbija. Takođe sam uveren da nas čeka ubrzani razvoj - kako divizije Power & Gas tako i Siemensa u Srbiji, a sve to kao posledica ekonomskog rasta naše zemlje.

 

 

 


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.