Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Magazin

Biz news

Kompanija NIS zaradila 21, milijardi dinara u 2018.

Neto dobit ostvarena za devet meseci 2018. godine iznosi 21,7 milijardi dinara, što je osam odsto više od neto dobiti ostvarene pre godinu dana
Datum: 14/11/2018

Kompanija NIS zaradila 21, milijardi dinara u 2018.

NIS grupa objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za devet meseci 2018. godine, pripremljene u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

U ovom izveštajnom periodu NIS je nastavio da unapređuje finansijske i poslovne rezultate, uz realizaciju strateških projekata koji će omogućiti dalji razvoj i modernizaciju NIS grupe.

Neto dobit ostvarena za devet meseci 2018. godine iznosi 21,7 milijardi dinara, što je osam odsto više od neto dobiti ostvarene pre godinu dana. Rast je zabeležio i pokazatelj EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) koji iznosi 42 milijarde dinara, odnosno 23 odsto više nego u istom periodu prošle godine. U tekućoj godini NIS je investirao 27,3 milijarde dinara što je 64 procenata veći iznos ulaganja u odnosu na devet meseci 2017. godine. Fokus investicija NIS-a bio je na oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i na realizaciji projekta "Duboka prerada" koji je ključan za drugu fazu modernizacije Rafinerije.

Takođe, NIS je nastavio sa unapređenjem operativnih pokazatelja u oblasti prerade nafte i prometa naftnih derivata. Obim prerade nafte i poluproizvoda u devet meseci ove godine bio je 2,769 tona, šest odsto više nego u istom periodu prethodne godine. Ukupan obim prometa naftnih derivata iznosi 2,741 miliona tona, što je deset odsto bolji rezultat u odnosu na devet meseci 2017. godine. NIS u 2018. godini beleži i rast izvoza naftnih derivata od čak 20 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. U devet meseci ove godine proizvedeno je 999 hiljada uslovnih tona nafte i gasa.

Obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u devet meseci 2018. godine iznose 142,3 milijarde dinara, što je 16 odsto više nego prošle godine. U avgustu je NIS svojim akcionarima na osnovu dividende za 2017. godinu isplatio 6,95 miijardi dinara.

"Naši dobri finansijski rezultati u 2018. godini ostvareni su pre svega zahvaljujući unapređenju oprativnih pokazatelja i merama za unapređenje operativne efikasnosti. Efekat ovih mera na pokazatelj EBITDA u devet meseci ove godine iznosi 3,7 milijardi dinara. I u narednom periodu ostaćemo posvećeni naporima da dalje unapredimo efikasnost poslovanja NIS grupe i tako kapitalizujemo pozitivne rezultate koji su ostvareni u dosadašnjem toku godine i ispunimo ciljeve postavljene našom Strategijom razvoja", rekao je Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a.


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.