Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Magazin

Biz news

"Transparentnost u radu dobrotvornih organizacija je presudna za podsticanje filantropije"

Intervju sa Marijom Mitrović, direktorkom za filantropiju i partnerstva Trag fondacije
Datum: 11/02/2019

"Transparentnost u radu dobrotvornih organizacija je presudna za podsticanje filantropije"

Kome se i za kakav doprinos se dodeljuje VIRTUS nagrada za filantropiju?

Nagradu dodeljujemo onim kompanijama, preduzećima i pojedincima koji su svojim radom i zalaganjem unapredili zajednice u kojima rade i žive na održiv i dugotrajan način. Da bi firmi ili pojedincu bila dodeljena nagrada, morao je da pruži podršku organizaciji, filantropskom programu ili inicijativi tokom 2018. godine. Nezavisni žiri razmatra niz kriterijuma da bi odredio pobednika konkursa, ali uvek se izdvajaju oni koji su napravili trajni doprinos lokalnoj zajednici.

Koji su postignuti ciljevi koje ste imali kada ste počeli da dodeljujete nagradu?

Naš glavni cilj je kontinuirani razvoj lokalnih zajednica i filantropije u Srbiji, tako da posao Trag fondacije verovatno nikada neće biti u potpunosti završen. Uvek postoje novi načini na koje se razvija kultura davanja u svetu koji se menja. Ipak, jesu napravljeni značajni pomaci. IPSOS je za 2018. godinu sproveo istraživanje koje nam omogućuje da uporedimo stanje i stavove o filantropiji danas i da ih uporedimo sa stavovima zabeleženim pre 7 godina. Danas znatno manji broj ljudi smatra da je davanje za opšte dobro u Srbiji nerazvijeno, dve trećine građana tvrdi da je učestvovalo u humanitarnim akcijama, a raste i spremnost građana da učestvuju u budućim akcijama. Sve promene u društvenoj sferi su spore, ali pozitivni pomak nam pokazuje da smo na pravom putu. Korporativna filantropija je takođe u velikom porastu i poslovni subjekti danas doniraju najveći procenat zabeležene darovane sume u Srbiji.

Koje prepreke i dalje postoje za dalji razvoj filantropije u Srbiji?

Ono što naviše koči razvoj donatorske prakse u Srbiji je nedostatak mogućnosti značajnog broja građana da pomognu drugima. Najčešće ne pomažu zato što nemaju dovoljno finansijskih sredstava i zato što su preokupirani sopstvenim problemima. Ovo je situacija koja će se, nadamo se, unaprediti u narednim godinama.

Kao drugi veliki problem izdvaja se nedostatak poverenja u organizatore akcija. Građani nisu uvek sigurni da će njihova donacija završiti na pravom mestu. Ovo je delom simptom činjenice da nakon što je prilože, građani o putanji i krajnjoj destinaciji svoje donacije ne dobijaju dovoljno informacija. Ovo u velikoj meri utiče na odnos prema davanju koji se razvija u našoj zemlji. S druge strane nalazi se podatak da su donatori koji su dobili obaveštenja o načinu na koji je njihov prilog nekome pomogao znatno zadovoljniji svojim doprinosom i spremniji da se ponovo angažuju.

Na koji način mediji mogu da promene percepciju o pružanju pomoći?

Transparentnost u radu dobrotvornih organizacija je presudna za podsticanje filantropije, a medijska pažnja se često izgubi pre finalizacije projekata tako da javnost ne može da vidi dugoročne rezultate svojih davanja. U izveštavanju i podršci filantropskim inicijativama ne učestvuju svi mediji, i građani celokupnu podršku ovog segmenta društva smatraju nedovoljnom.

U isto vreme je opalo poverenje u informacije koje o dobrotvornim akcijama šire mediji. Ovo sve govori o velikoj potrebi za objektivnim izveštavanjima o pitanjima koja su bitna za građane kroz akcije za opšte dobro. Ljudi su evidentno željni dobrih priča i mediji treba da posvete svoj prostor tome. Takođe imaju odgovornost da, ako pokrenu priču o nekim malverzacijama tu priču isprate do kraja, jer ovo značajno smanjuje poverenje građana, a za tim često nema potrebe.

Koje inicijative su ljudi u Srbiji najspremniji da podrže?

Najveći broj građana je spreman da podrži fondacije. Naše istraživanje je pokazalo da se ljudi u najvećoj meri upoznaju sa dobrotvornim radom kroz fondacije, naročito one ispred kojih stoje poznate ličnosti.

Velika spremnost postoji i da se podrži rad zdravstvenih institucija. Najveći broj individualnih donacija odlazi baš na pomoć deci i ljudima kojima sa zdravstvenim problemima i onima kojima je neophodno lečenje u instranstvu. Ne iznenađuje ni spremnost da se podrže lične inicijative građana, jer su ovakvi primeri u javnosti često izazivali priliv divljenja i podrške. Uverenje građana da mogu svojim ličnim doprinosom da naprave značajne promene u svojim zajednicama je rasprostranjeno i sigurni smo da će ono dovesti do mnoštva inspirativnih filantropskih dela, kao što su ona koja smo nagrađivali i prethodnih godina.

Prijava za ovogodišnji konkurs počela je 21. januara i trajaće sve do 19. februara 2019. godine. Više informacija o prijavi i samoj nagradi možete pronaći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus.


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.