Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Igra kao suštinski deo odrastanja

foto: pixabay.com

Od momenta kada su u javnosti počeli da se pojavljuju rezultati raznih naučnih istraživanja o važnosti igre za razvoj deteta, čini se da je uobičajena dnevna igra kao suštinski deo odrastanja postepeno počela da izlazi iz svakodnevice deteta. Osmišljavanju igre za svoje dete današnji roditelji pristupaju sa previše ozbiljnosti, uz šta obično ide i kontraproduktivno prezaštićavanje dece.

Ekspanzija brojnih programa i dodatnih aktivnosti u okviru rada predškolskih ustanova i škola, nametnula je roditeljima uverenje da je skoro pa obavezno uključiti dete u neki od programa, jer to „čine dobri roditelji“. Samim tim, uobičajena svakodnevica puna bezbrižne i besplatne igre, polako počinje da nestaje iz detinjstva mališana koji odrastaju u društvenom okruženju koje se puno razlikuje od okruženja u kome smo mi odrastali.  

Omogućite detetu da razvija svoje talente

Glen Doman, poznati američki autor, osnivač Instituta za ostvarivanje ljudskih potencijala, posvetio je desetine godina svog rada proučavajući razvoj dece. On objašnjava da dete uči od prvog dana svoga života i da je efikasnost u učenju kod dece očaravajuća, te da treba podsticati razvoj i ostvarenje dečjih potencijala i talenata.

U svojim delima koja su postigla milionske tiraže on prezentuje programe o tome kako dete na niskom uzrastu naučiti da čita, da shvati osnove matematike, kako da usvoji enciklopedijsko znanje i sl. Međutim, Doman pre svega ističe da treba da postoji balans između zadataka koje postavljamo deci i njihovog slobodnog vremena koje ima jednu od ključnih uloga u procesu normlanog rasta i razvoja deteta.  

Detetu je neophodno vreme za sebe

Svako od nas roditelja upoznat je sa time koliko je važno na vreme podsticati dete da uči i da usvaja znanja i stiče veštine koje su stožer uspešnosti u životu. To je dobro kada je u saglasnosti sa željama deteta. Ali kada je svaki detetov dan isplaniran, kada u toku dana dete nema dovoljno slobodnog vremena, neizostavno dolazi do preopterećenja.

Dete je u potrebi da opravdava želje i očekivanja roditelja, jer je za njega to način da svojim roditeljima dokaže koliko ih voli. Međutim, za nesmetani razvoj deteta je nužno da ono ima vremena za sebe i za razmišljanje, za slobodnu igru koju će samo osmisliti i organizovati.

Slobodna i spontana igra je svojstvena detinjstvu i njen značaj za normalan rast i razvoj je suštinski. Dečja igra zapravo podstiče rast i razvoj svih potencijala i sposobnosti kod deteta, ona razvija sve ono što je i cilj popularnih treninga i programa ranog obrazovanja.

5 razloga zbog kojih je slobodna igra važna za razvoj

#1 Igra podstiče razvoj kreativnih potencijala. Između ostalog, tokom igre deca razvijaju maštu, zamišljaju nove situacije i uče kako stvari u njihovom okruženju funkcionišu.

#2 Igra uveseljava decu, izaziva osećanja radosti i uživanja. Na taj način deca se rasterećuju od nagomilane negativne energije, što olakšava podnošenje stresa i straha.

#3 Tokom igre deca ispituju svoje mogućnosti, snagu i sposobnosti. Igra pruža mogućnost da kroz brojne pokušaje mališani uspešno usvajaju veštine i da pronalaze efikasne načine za rešavanje problema.

#4 Igra pruža mogućnosti da deca bez osećanja pritiska istražuju svet oko sebe i da kroz zabavne avanturističke poduhvate uče kako da budu samouverena, što doprinosi i jačanju njihovog samopouzdanja.

#5 Aktivne igre koje podrazumevaju dosta kretanja, trčanja, okretanja u krug, skakanja, upotrebu lopte, vijače i drugih sportskih rekvizita, podstiču psihofizički razvoj. U prvim godinama života fizički razvoj je neodvojiv od razvoja psihičkih funkcija, pre svega kada je u pitanju inteligencija.

Kretanjem se kod dece razvija koordinacija pokreta, deca uče kako da savladaju prepreke i kako da padnu a da smanje rizik od povrede, a uvežbava se i fina motorika. Kretanje podstiče razvoj nervnih veza u mozgu što je fiziološka osnova za razvoj inteligencije.

Ovo posebno ističe i najbolje objašnjava doktor Ranko Rajović, jedan od tvoraca NTC metode učenja:

 


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.