Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Vodič za dobijanje vozačke dozvole

Polaganje za vozačku dozvolu je jedna od važnijih odluka u životu i zato je potrebno upoznati se sa samim procesom i neophodnim koracima za dobijanje iste. Neophodno je da se kandidat dobro i detaljno informiše o svim aspektima polaganja vožnje.

Pre svega, osoba koja želi da upiše auto školu ne mora da bude punoletna da bi počela da ide na časove, već to možete da učini sa 16 godina. Sa navršenih 17 godina moguće je polaganje za vozačku dozvolu.

Sledeće je da se izabere auto škola i da se raspita o uslovima rada u njoj, o stručnosti instruktora, voznom parku, i osatlim faktorima koje kandidat smatra da su mu važni. Kada se izabere auto škola prijava se vrši uz ličnu kartu i potpisuje se ugovor koji kandidata obavezuje na plaćanje, a auto školu na poštovanje određenih odredbi.

Sledeći korak je odabir instruktora. Postoji mogućnost da auto škola dodeli instruktora kandidatu ili da ga on sam bira prema svojim preferencijama i za kojeg smatrama da mu najviše odgovara i da će mu na njemu najbolji način preneti znanje.

Kandidat se prvo susreće sa teorijom i mora da pohađa časove teorije. Kandidat je obavezan da prisustvuje na svih 40 časova koliko ih ukupno ima. Nakon časova sledi teoretski ispit i ukoliko kandidat položi teoretski test može da polaže praktičan deo ispita. Položeni test važi godinu dana.  Ukoliko za to vreme kandidat ne polaže praktični ispit, potrebno je ponovo da polaže teoriju. Test prve pomoći je takođe neophodan da bi se polagalo za vozačku dozvolu.

Konačno dolazi na red vožnja. Praktična obuka traje 40 časova. Na časovima vožnje kandidat vežba na poligonu kako bi stekao osećaj za vožnju i osećaj prostora oko sebe.  Nakon toga počinje vožnja po ulicama i uključivanje u saobraćaj uz podršku i instrukcije instruktora.

Praktičan ispit koji podrazumeva izlaženje na poligon i vožnju po ulicama je poslednji test. Radi se uglavnom u jutarnjim časovima i traje oko pola sata po kandidatu. Ocenu vožnje vrši komisija koju sačinjavaju dva lica - instruktor i predstavnik MUP-a. Savet je da prilikom vožnje a naročito prilikom polaganja za dozvolu budete opušteni i vozite bez straha od automobila, instruktora i komisije.

Šta posle polaganja vožnje

Položili smo vožnju i sad je potrebno sami da sednemo u kola bez instruktora koji nam govori šta da radimo. Najčešća greška koju većina vozača radi je ta da odlažu da sami voze, najviše zbog straha koji osećaju  i nedostatka samopouzdanja da se sami upuste u vožnju.

Prvo je potrebno postići osećaj konfora u svom autu. Da je vozaču sedište udobno, dovoljno udaljeno od komadi i da udobno sedi.  Retrovizor i ogledala da namesti tako da mu sve oko auta bude pregledno. Mi smo ti koji upravljajamo vozilom i trebalo bi da napravimo sebi uslove koji nam najviše odgovaraju.

Strah od vožnje se najbolje prevazilazi uz što više vožnje. I najbolji vozači su nekad bili početnici. Kroz više prakse i doživljavanjem različitih situacija u saobraćaju stiče se više iskustva, stvara se  rutina i obezbeđuje veće samopouzdanje u vožnji.

Ponašanje u saobraćaju ništa manje nije važno. To se odnosi na poštovanje saobraćajnih propisa i saobraćajnih znakova. Imati razumevanja prema drugiim vozačima, jer ljudi su različiti i njihovi stilovi vožnje, neko je iskusniji, a neko je tek početnik. Voditi računa o  rastojanu ispred svog vozila, kretati se svojom trakom i kretati se propisnom brzinom. Ne razgovarati preko telefona i biti skoncetrisan na vožnju i na trenutna dešavanja u saobraćaju.

Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.