Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Nedeljnik

NEMANJIĆI: Ljudi svog vremena - poklon edicija uz Nedeljnik

Sve što treba da znate o ediciji od šest knjiga o Nemanjićima, koju su pisali najveći stručnjaci Istorijskog i Vizantološkog instituta, a koja baca novo svetlo i daje sveobuhvatnu sliku utemeljivača srpske dinastije. Za sve uzraste, i sve biblioteke...
Datum: 10/06/2018

NEMANJIĆI: Ljudi svog vremena - poklon edicija uz Nedeljnik

Kolekcija od šest knjiga posvećenih dinastiji Nemanjića - utemeljenju vladarske loze, njenim najznačajnijim vladarima i svetovnom životu srednjovekovne Srbije - pravi je mali dragulj savremene porodične biblioteke. Sažeti prikazi vladarskih biografija iz pera istoričara jedinstven su sadržaj kratkog obima koji podjednako mogu čitati različite generacije.

Komentari čitalaca već posle prve knjige bili su da su saznali nešto sasvim novo, kao i da moraju deci da ostave ove knjige.

 Naročiti kuriozitet ove kolekcije predstavlja poslednja, šesta knjiga - "Vreme praznika i dokolice u Srbiji Nemanjića" posvećena narodnoj kulturi i svetkovinama u nemanjićkoj Srbiji, koja je do sada bila potpuno nepoznata široj javnosti.

 

U kolekciji su sistematično OBRAĐENE KLJUČNE TEME koje su obeležile epohu vladavine Nemanjića:

 

1) U stoličenje dinastije

2) Nemanja - utemeljenje vladarske ideologije

3) Stefan Prvovenčani - prva titula kralja

4) Milutin - teritorijalna ekspanzija

5) Dušan - zenit srpske kraljevine

6) Narodna kultura u nemanjićkoj Srbiji

 

Kroz priču o neprestanim borbama za vlast i brižljivo vođenoj bračnoj diplomatiji, ova kolekcija je dragocen istorijski podsetnik slojevite srpske prošlosti.

 

 

 

 

KONCEPT KOLEKCIJE

 

Naučno-popularnim stilom obrađena je biografija vladara, dat istorijski kontekst, a kroz ilustrativne epizode koje daju živost pripovedanju i temi autori će otkriti i manje poznate detalje u vezi sa vladarskom epohom. U duhu interesovanja savremenog čitaoca istorijska građa je izložena na pitak i aktuelan način, povezujući činjenice iz poznatih vizantijskih i domaćih izvora.

 

U poslednjih petnaest godina rezultati vizantoloških studija bacaju sasvim novo svetlo na srpsku srednjovekovnu državu čime ova kolekcija zaslužuje vanserijsku pažnju čitalaca.

 

Sažet i dinamičan prikaz nemanjićke epohe retkost je na literarnom tržištu naročito ako se uzme u obzir da su ove knjige napisali stručnjaci Istorijskog i Vizantološkog instituta, te već po tome predstavljaju apsolutno EKSKLUZIVAN MATERIJAL.

 

 

 

 

Tim istoričara i vizantolora posvetio se osvetljavanju figura vladara iz porodice Nemanjića kao ljudi svog vremena. Poseban akcenat je stavljen na rasvetljavanje manje poznatih činjenica o njima kao i na objašnjenje utemeljenja vladarske ideologije u maniru naučno-popularnog štiva koje je blisko širokom krugu čitalaca.

 

AUTORI KNJIGA I NASLOVI

 

1) Predrag Komatina: Prve srpske dinastije i poreklo Nemanjića

2) Milena Repajić: Stefan Nemanja - utemeljenje dinastičkog legitimiteta

3) Ivana Komatina: Stefan Nemanjić - prvovenčani kralj

4) Milena Repajić: Milutin - brakovi kao sredstvo diplomatije

5) Kosta Nikolić: Car Stefan Dušan - najveći uspon srpske srednjovekovne države

6) Stanoje Bojanin: Vreme praznika i dokolice u Srbiji Nemanjića 

 

 

 

O AUTORIMA

 

STANOJE BOJANIN (1968), naučni saradnik u Vizantološkom institutu SANU. Diplomirao je (1995) i doktorirao (2008) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblast njegovog interesovanja je društvena i kulturna istorija srednjovekovnih srpskih zemalja. Iza sebe ima naučnu monografiju i niz istraživačkih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Autor je knjige „Zabave i svetkovine u srednjovekovnoj Srbiji" (Istorijski institut i Službeni glasnik, 2005), dobitnik nagrade „Radovan Samardžić" za najbolji diplomski rad.

 

PREDRAG KOMATINA (1984), naučni saradnik u Vizantološkom institutu SANU, Beograd. Diplomirao je (2008) i doktorirao (2012) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti naučnog interesovanja: istorija Vizantije, posebno srednjovizantijski period (VII-XII vek), istorija vizantijske crkve, istorija Srba i drugih balkanskih naroda u ranom srednjem veku, rana istorija Slovena. Do sada je objavio monografiju o crkvenoj politici Vizantije u IX veku i više naučnih radova u naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu.

 

KOSTA NIKOLIĆ (1963), naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. Diplomirao je (1988), magistrirao (1993) i doktorirao (1999) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavio 39 monografija i više od 120 članaka u naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu.

 

MILENA REPAJIĆ (1987), istraživač saradnik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je (2009) i doktorirala (2016) na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Oblasti interesovanja: istorija Vizantije, istorija srednjeg veka, vizantijska književnost, Mihailo Psel, politička ideologija Vizantije i nemanjićke Srbije. Objavila je više članaka u naučnim zbornicima i časopisima.

 

IVANA KOMATINA (1984), naučni saradnik u Istorijskom institutu Beograd. Diplomirala je (2009) i doktorirala (2013) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblasti naučnog interesovanja: najraniji vekovi srpske istorije kao i vreme uspona srpske srednjovekovne države pod dinastijom Nemanjića, crkvena organizacija u srpskim zemljama, odnos crkve i države tokom srednjeg veka i diplomatika. Do sada je objavila monografiju koja se bavi odnosom crkve i države na prostoru srpskih zemalja od XI do XIII veka i više naučnih radova u najznačajnijim naučnim časopisima.

 

 

 

 

 

Odlomak iz prve knjige u kolekciji, Prve srpske dinastije i poreklo Nemanjića:

 

Od jednog od trojice Vlastimirovih sinova, Strojimira, potiče i jedno interesantno materijalno svedočanstvo o ranoj srpskoj državnosti i duhovnosti. Naime, pre desetak godina, na jednoj aukciji starina u Minhenu pojavio se njegov pečatnjak, za koji niko do tada nije znao da postoji. Tadašnja Vlada Srbije je uspela da za cenu od 16.000 evra otkupi pečatnjak i on se sada nalazi u Istorijskom muzeju Srbije. Obimom je neveliki, visok svega oko dva centimetra, ali je izliven od zlata, i teži skoro 16 grama. Na vrhu ima alku kroz koju se provlačila nit kojom je bio vezan oko zgloba ruke ili nošen oko vrata. Kupastog je oblika, a na natpisnom polju, prečnika 135 mm, ima ugraviranu predstavu krsta sa dva poprečna kraka i oko njega natpis na grčkom jeziku: Gospode, pomozi Strojimiru. Tim pečatnjakom on je overavao svoja dokumenta, ostavljajući njime otisak ugraviranog natpisa u pečatima od voska ili olova. Činjenica da je izliven od zlata svedoči o visokom položaju i odličnom materijalnom stanju njegovog vlasnika, jer takvih zlatnih pečatnjaka iz te epohe gotovo da i nema sačuvanih. Predstava krsta i natpis oko nje predstavljaju jasno obeležje hrišćanskog identiteta vlasnika, ali ne samo njega, nego i onih kojima su njegova dokumenta bila namenjena. Samo pak korišćenje nečatnjaka svedoči o postojanju dvorske kancelarije i dokumentarne pismenosti u onovremenoj Srpskoj zemlji." - Predrag Komatina

 

Odlomak iz druge knjige u kolekciji, Stefan Nemanja - utemeljelje dinastičkog legitimiteta:

 

Boravak u velelennom Konstantinonolju, gradu od više stotina hiljada stanovnika, sa raskošnim palatama, crkvama i spomenicima, mestu sa kojim se u to vreme nije mogao meriti nijedan drugi hrišćanski grad morao je ostaviti snažan utisak na čoveka iz slabo urbanizovanog balkanskog zaleđa. Nemanja nije bio prvi član srpske vladarske porodice koji je bio u vizantijskoj prestonici - znamo da je u Carigradu kao talac boravio i župan Uroš II početkom 12. veka, a vrlo je verovatno da je bilo i drugih, nezabeleženih poseta. Međutim, na Stefana Nemanju je Carica gradova imala osobito snažan utisak, što se očituje u monumentalnim zadužbinama koje je nakon toga podigao. Nemanja je bolje od svojih prethodnika shvatio koliko se može naučiti od carstva sa milenijumskim tradicijama. Napustivši jalovu politiku stalnih ustanaka protiv vizantijske vlasti koju su vodili njegovi prethodnici, on je put ka unutrašnjem i spoljnom napretku svoje države video u saradnji sa Carstvom i u preuzimanju vizantijskih modela. Od tog trenutka Srbija će, uprkos povremenim sukobima, biti čvrsto okrenuta ka Vizantiji." - Milena Repajić

 

 

Odlomak iz šeste knjige u kolekciji, Vreme praznika i dokolice u Srbiji Nemanjića:

Uspešan panađur podrazumevao je okupljanje što većeg broja ljudi. U tu svrhu su  na većim panađurima privremeno otpisivani dugovi. Povodom Malogospojinskog panađura u Prizrenu kralj Stefan Dečanski naređuje sledeće: „I na ovaj panađur da ide svaki ... ako je kome i velikim dugom dužan, no da je svaki slobodan da dođe trgovati". Državne vlasti su obraćale dužnu pažnju na očuvanje javnog reda i mira. U pomenutoj kraljevoj povelji propisane su i najviše novčane kazne (od 500 perpera) za sve one koji „prave smetnje" ili „metež ili boj zapodenu", odnosno za sve one koji se „late mača ili noža".

(...)

Na panađurima su se mogli pojaviti i proricatelji koji su nastupajuće događaje prepoznavali na osnovu oblika oblaka ili prema zalasku sunca. Njih su nazivali oblakogoniteljima. Ukoliko je oblak podsećao izgledom na goluba očekivala se neka beda, ukoliko je ličio na čoveka sa mačem u ruci rat je bio na pomolu i sl. Samo ime oblakogonitelj ukazuje na pojedinca koji je imao moć da utiče na atmosferske prilike, odnosno na onog „koji oblake razgone". Njihova moć je bila znana jer su mogli da oteraju gradonosne oblake da bi sačuvali letinu, ali isto tako i očekivane kišonosne oblake neophodne u sušnim periodima." - Stanoje Bojanin.

 

RASPORED PODELE KNJIGA UZ NEDELJNIK POGLEDAJTE OVDE


Ukupno komentara: 1Sva polja su obavezna.journalist u mirovini(81 g()
11.06.2018 - 12:29
Poklon knjiga o Nemanjićima uz svaki broj "Nedeljnika"!
Lepa reklama za istoriju Srba koji znaju da čitaju.Very nise eksperiment for promotion history book of Serbia.