Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Nedeljnik

Nijedna generacija u Srbiji nije živela lošije od prethodne, osim devedesetih: Da li će naša deca zaista plaćati naše dugove?

Mit o međugeneracijskom dužničkom opterećenju
Datum: 28/09/2018

Nijedna generacija u Srbiji nije živela lošije od prethodne, osim devedesetih: Da li će naša deca zaista plaćati naše dugove?

Profimedia

Na inače čestu mejnstrim temu liberalnih i konzervativnih medija na Zapadu, a i kod nas: „opasnost od dužničke krize", kojom se opravdava nedostatak novca za zdravstvenu negu, socijalnu pomoć ili obrazovanje, nadovezala se ne toliko konvencionalna priča o tzv. međugeneracijskom konfliktu. Navodno, sadašnja generacija starijih građana troši resurse koji bi trebalo da idu mladima, te je to razlog zašto je opasno povećavati javnu potrošnju.

U tom kontekstu, posebno je indikativan primer municipalnih obveznica, kojima je (u nedostatku novca usled višedecenijskog smanjenja poreza) pribeglo na stotine okruga u Kaliforniji radi finansiranja preko potrebne (nado)gradnje infrastrukture (posebno škola). Naime, lokalni mediji su bili preplavljeni naslovima poput: „Dug za sledeću generaciju". Međutim, brojni ekonomisti pokazali su da ideja da će deca iz Kalifornije biti upropaštena usled plaćanja dugova svojih neodgovornih roditelja nije ekonomski tačna. Akademici su odbacili, delom i ideološki motivisane, tvrdnje konzervativaca i libertarijanaca, nedvosmisleno pokazujući da nema prebacivanja tereta na buduće stanovnike Kalifornije (od kojih mnogi još nisu ni rođeni), nego je u pitanju prelazni transfer prihoda (već je čuveni američki ekonomista Arthur Pigou pre čak 120 godina objasnio da se umesto međugeneracijskih transfera bogatstva, radi o transferima bogatstva u sadašnjosti). Ono što je međutim loše, usled visokih kamata na obveznice, lokalni radnici i srednjoškolci će faktički biti prisiljeni da isplaćuju dobar deo svog budućeg prihoda maloj eliti finansijera.

Vratimo se na trenutak na naš teren. Pretpostavimo da Skupština Srbije donese zakon kojim će se nagraditi svaki građanin čije prezime počinje slovima od A do LJ, npr. odbitkom od poreza na imovinu (ili pak nekog drugog poreskog oblika) vrednim 10.000 dinara svake godine. Taj novac bi se namakao od povećanja istih poreza za one koji se prezivaju od NJ do Š. Jasno je da to neće učiniti Srbiju siromašnijom, jer će dohodak samo preći od jedne grupe ljudi ka drugoj, dok se ukupan prihod neće menjati. Naravno, povećaće se inače visoka dohodovna nejednakost u Srbiji, ali to je već druga tema.

Slično je i sa javnim dugom. Dug koji je nasleđen iz prošlosti je zapravo samo pravilo koje zahteva da jedna grupa ljudi, oni koji nisu nasledili obveznice kojima je finansiran taj dug, izvrši transfer prema drugoj grupi. To naravno ima redistributivne efekte, ali zemlju ne čini siromašnijom.

***

Državni dug nije teret za buduće generacije jer će one istovremeno nasleđivati i obveznice vezane za taj isti dug (ili druge vrste potraživanja po osnovu tog istog duga), kao i dug, pa će to biti dugovanja između sebe.

Fakat je da će naredna generacija morati da preuzme dug od sadašnje, ali će i ta sledeća generacija takođe „predati" dug generaciji koja se možda još nije ni rodila. Tako će se pokazati da je stvarno bogatstvo npr. ove generacije bilo jednako njenim prihodima, korigovanim za razliku između vrednosti imovine (kapitala) koju je nasledila i vrednosti kapitala koji je zaveštala naslednicima (naravno, uz mogućnost da se vrši i međugeneracijska kupoprodaja imovine).

Na iznete teze koje ruše mit o opasnom zaduživanju budućih generacija, ukazuje i empirijski validna činjenica (koja se može proveriti u Medisonovoj bazi podataka) da nijedna generacija u modernoj istoriji Srbije nije živela lošije od prethodne, izuzimajući građane naše zemlje koji su bili direktno pogođeni dramatičnim krahom 1990-ih.

 

OPŠIRNIJA ANALIZA U AKTUELNOM NEDELJNIKU KOJI JE NA KIOSCIMA OD ČETVRTKA 27. SEPTEMBRA, ILI U DIGITALNOM IZDANJU DOSTUPNOM NA NOVINARNICA.NET

 

 


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.