Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Zdravlje

Novosti

Hepatitis C je izlečiva bolest, samo je potrebna adekvatna terapija

Danas za lečenje hepatitisa C postoji nekoliko moćnih lekova koji direktno deluju na virus (takozvani DAA lekovi). Novom, savremenom terapijom (jedna tableta dnevno 12 nedelja) izlečenje se postiže kod 98-100 odsto obolelih
Prof. dr Milotka Fabri, predsednica Komisije RFZO za odobravanje upotrebe lekova za terapiju virusnih hepatitisa B i C
Datum: 04/04/2019

Hepatitis C je izlečiva bolest, samo je potrebna adekvatna terapija

Foto: Profimedia

Virusni hepatitis predstavlja pretnju po globalno zdravlje i jedan je od vodećih uzroka smrtnosti danas, čega ni jedna zemlja, bila ona bogata ili siromašna, nije pošteđena. Hepatitis C virusna infekcija (HCV) je jedan od vodećih uzroka hroničnog hepatitisa, ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma u svetu. Od 2000. do 2015. smrtnost od virusnih hepatitisa na globalnom nivou porasla je za 22 odsto.

Jedna od ključnih odlika HCV je sposobnost izbegavanja imunološke odbrane domaćina. Kod 80 odsto zaraženih virus ostaje doživotno prisutan. Prvih 15 do 20 godina hronični hepatitis C je bez ikakvih simptoma i znakova bolesti, dugo ostaje neprepoznat, stoga većina zaraženih i ne zna da je obolela, pa infekciju širi na druge.

HCV se prenosi putem krvi, ali je uvođenjem obaveznog testiranja dobrovoljnih davalaca krvi rapidno smanjen broj transfuzionih prenosa HCV infekcije. U Srbiji je takvo testiranje počelo krajem 1994. godine, te su svi koji su do tada primali krv ili krvne derivate u velikom riziku da su zaraženi virusom hepatitisa C. HCV se danas najčešće širi među uživaocima droge, može se preneti seksualnim putem, u toku porođaja sa majke na dete, ili izuzetno retko medicinskim intervencijama sa nesterilnim instrumentima (hemodijaliza, endoskopije, stomatološke intervencije).

Tiha pandemija hepatitisa C

Prema zvaničnim podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), hroničnim hepatitisom C zaražen je 71 milion stanovnika (1,1 odsto ukupne svetske populacije). Do danas je u svetu dijagnostikovano svega 20 odsto obolelih, a lečeno je manje od 10 odsto. Iako se širenje hepatitis C virusne infekcije (HCV) nastavlja kao „tiha pandemija", bez jasnih simptoma nelečene hronične infekcije do trenutka teškog oštećenja ili karcinoma jetre, kao i daljeg širenja infekcije od strane nelečenih inficiranih osoba, pojavom savremenih antivirusnih lekova eliminacija hepatitisa C je postala moguća. Ovaj važan pomak u lečenju je prepoznala i Svetska zdravstvena organizacija koja je 2016. godine pozvala sve zemlje na eliminaciju virusnih hepatitisa kao značajne javno zdravstvene pretnje do 2030. godine.

Hepatitis C je izlečiva bolest, samo je treba na vreme otkriti i primeniti adekvatnu terapiju. Danas za lečenje hepatitisa C postoji nekoliko moćnih lekova koji direktno deluju na virus (takozvani DAA lekovi). Novom, savremenom terapijom (jedna tableta dnevno 12 nedelja) izlečenje se postiže kod 98-100 odsto obolelih.

Poređenjem cena nove terapije sa cenom pegilovanog interferona koji je do sada primenjivan za lečenje hroničnog hepatitisa C, nije teško primetiti da su lekovi iz grupe DAA skuplji. Međutim, izlečenje pegilovanim interferonom postiže se samo kod 50 odsto pacijenata, dok preostalih 50 odsto neuspešno lečinih imaju bolest koja progredira u cirozu. Pegilovanim interferonom nisu mogli biti lečeni oboleli u stadijumu uznapredovale ciroze, veliki broj hematoloških bolesnika, zatim oni koji imaju transplantirane organe (bubrege, srce), ozbiljne kardiovaskularne bolesti, autoimune, depresiju i mnoge druge. Cena koštanja izlečenja sa DAA lekovima nije i ne može biti veća od troškova lečenja komplikacija ciroze (česta krvarenja iz proširenih vena jednjaka, sepse, ascites, ireverzibilno otkazivanje jetre...), za koje je jedina terapijska opcija transplantacija jetre. Međutim, ukoliko se hepatitis C ne leči neminovna je reinfekcija presađenog organa uz brzi razvoj ciroze i ponovne potrebe za transplantacijom.

Leče se posledice, a ne uzrok

Za lečenje karcinoma jetre izdvajaju se velika finansijska sredstava, kako za hiruško lečenje tako i za specifičnu hemioterapiju. Trošak uznapredovalog i neizlečenog hepatitisa C prepoznat je kao izuzetno visok i u mnogim evropskim zdravstvenim sistemima. U studiji koja je obuhvatila pet država članica Evropske unije pokazano da su direktni troškovi lečenja pacijenata sa hroničnim hepatitisom C viši za 76 odsto, a indirektni za 65 odsto u odnosu na osiguranike koji ne boluju od ove bolesti. Hepatitis C uzročnik je i smanjene produktivnosti, a negativno utiče i na kvalitet života porodica obolelih. Zaključeno je da je moguće u relativno kratkom vremenskom periodu od 15 godina iskoreniti HCV bolest, sprečiti posledične troškove za zdravstveni sistem i društvo, kao i vratiti punu radnu produktivnost obolelih.

Da li Srbija može slediti cilj SZO da eliminiše hepatitis C do 2030? U proteklih desetak godina pegilovanim interferonom lečeno je oko 3.600 obolelih, a izlečeno oko 1.700, dok su neuspešno lečeni ostavljeni da se bore sa cirozom jetre i njenim posledicama. Jedina terapijska opcija za ove bolesnike je savremena metoda lečenja bez interferona. Broju pacijenata kojima je hitno potrebna nova terapija treba dodati one koji su imali kontraindikacije za lečenje pegilovanim interferonom i do sada nisu lečeni. Terapija DAA lekovima registrovana je u Srbiji, ali do sada je odobreno lečenje za samo 60 bolesnika. Nažalost, u Srbiji se i dalje umire od posledica posledica hepatitisa C. Izdvajaju se ogromna sredstva za lečenje komplikacija ove bolesti, ali one ne mogu biti rešene bez uklanjanja uzroka koji je doveo do njih, tj. eliminacije HCV infekcije.

Koncept mikroeliminacije HCV

Jasno je da postizanje HCV eliminacije predstavlja ozbiljan izazov zbog opsežnosti i kompleksnosti problema, ali i troškova implementacije. Veliki broj zemalja pribegava pragmatičnijem pristupu "razbijanja" strateških nacionalnih ciljeva HCV eliminacije na manje ciljeve, za posebne populacije pacijenata kod kojih se lečenje, ali i prevencija nove infekcije može sprovesti brže i efikasnije. Ovo je koncept poznat kao mikroeliminacija HCV infekcije i podrazumeva sistematičan i konzistentan napor da se ostvare ciljevi SZO u specifičnim subpopulacijama (npr. osobe sa hemofilijom, oboleli od hronične bubrežne insuficijencije, zatvorenici, deca...), okruženjima (zdravstvene ustanove, centri za lečenje bolesti zavisnosti, dijalizni centri...), generacijske kohorte (žene u reproduktivnom period) ili geografska područja (grad ili region).

Kako bi Srbija dobila mogućnost da uhvati korak sa zemljama Sveta i regiona koje su krenula ka eliminaciji HCV, Udruženje pacijenata sa bolestima jetre „Hronos", Udruženje hemofiličara Srbije i Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije, u saradnji sa relevantnim strukovnim udruženjima, pokrenuli su inicijativu za primenu koncepta mikroeliminacije HCV u Srbiji. Prvi korak bio bi omogućavanje lečenja svih obolelih sa hemofilijom i na hemodijalizi koji imaju hroničnu HCV infekciju, bez obzira na stadijum oštećenja jetre, savremenim antivirusnim lekovima na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Te dve subpopulacije obolelih predložene su iz razloga kako najverovatnije povezanosti izvora HCV infekcije sa zdravstvenim sistemom, tako i značajnih dodatnih troškova po zdravstveni sistem ako se HCV infekcija ne eliminiše u ovim grupama obolelih. Primera radi, obolelima na hemodijazi potrebni su posebni aparati za dijalizu kako bi se kontaminiranim aparatom sprečila mogućnost širenja HCV infkcije na druge bolesnike. Lečenje hroničnog hepatitisa C pegilovanim interferonom je uspešno kod svega 10 do 15 odsto hemodijaliznih bolesnika. Lečenje pegilovanim interferonom praćeno je velikim brojem nuspojava i komplikacija koje zahtevaju prekid terapije, supstituciju erirtocitima ili dodatnu primenu eritropoetina (zbog anemije), antibiotika (zbog sepse).

Višetruki pozitivni efekti

Učestalost HCV infekcije među dijaliznim bolesnicima nije samo rezultat transmisije virusa kontaminiranim aparatom, jer je u velikom broju slučajeva HCV infekcija dovela do hemodijalize prouzrokujući upalu bubrega. HCV pozitivni bolesnici ostaju na programu hemodijalize bez mogućnosti transplantacije bubrega. Prema podacima iz 55 od ukupno 66 hemodijaliznih centara u Srbiji, 221 bolesnik na programu hronične dijalize zaražen je hepatitisom C. Mikroeliminacija HCV infekcije među pacijentima na hemodijalizi imala bi višestruke pozitivne efekte. Pre svega, smanjila bi se potreba za posebnim aparatima za hemodijalizu, a potom bi se eliminisao jedan važan epidemiološki rizik za HCV infekciju. Na kraju, ali ne manje bitno, značajno bi se poboljšao kvalitet života ovih pacijenata, kao i uspešnost ishoda transplantacije bubrega.

Nelečenje HCV infekcije neminovno će dovesti do povećanja oboljevanja od komplikacija, smrtnosti i troškova po zdravstveni sistem i društvo u celini. Farmako-ekonomski modeli razvijenih zemalja Evrope, koje su uzele u obzir realne i sveobuhvatne troškove lečenja bolesti jetre kao posledice HCV, pokazali su da eliminacija ove infekcije može da donese drastične uštede u srednjeročnom periodu. Zaključak je da investicija u lečenje HCV predstavlja dobru vrednost za uloženi novac, što pokazuje akcioni plan na nivou Evropske unije koji koordiniše Evropska komisija, kao i primeri zemalja koje su prepoznale značaj investicije u eliminaciju HCV.

Autorka teksta je prof. dr Milotka Fabri, predsednica Komisije RFZO za odobravanje upotrebe lekova za terapiju virusnih hepatitisa B i CUkupno komentara: 0Sva polja su obavezna.